+48 667 949 282 contact@datajuicelab.com

Przykładowe zrealizowane projekty

W Data Juice Lab realizujemy projekty zarówno z zakresu Doradztwa Biznesowego jak i projekty z zakresu szeroko pojętej Analityki Danych i Data Science.

Data Science

Zwiększenie skuteczności dodzwaniania się w call center

Przed: Dzwonienie do klientów w sposób całkowicie losowy – w losowe dni i godziny.

Po: Optymalne dni i pory kontaktu dla każdego segmentu klientów.

Efekt: Skuteczność dodzwaniania się nawet
2-krotnie zwiększona dla niektórych segmentów

Identyfikacja agentów ubezp. z wysokim ryzykiem strat

Przed: Prosty model decyzyjny oparty o reguły eksperckie; identyfikujący transakcje o wysokim potencjale kosztu operacyjnego

Wykorzystujący podstawowe dane o pojedynczej transakcji

Po: Automatyczny proces oceny jakości agencji na podstawie jej dotychczasowego zachowania i portfela sprzedaży Oparty na złożonym algorytmie identyfikującym ryzyko wysokich kosztów operacyjnych

Efekt: Obniżenie kosztów operacyjnych o 30%

Analiza wpływu konkurencji na obroty w sklepach własnych

Przed: Zauważalny spadek obrotów po otwarciu placówek konkurencji
Bez informacji; dla których grup produktów nastąpił wpływ
Bez informacji; jak odległość placówki konkurencji wpływa na obrót

Po: Możliwość rzetelnego porównania poziomu wpływu konkurencji per kategoria sklepu
Określenie spodziewanego spadku obrotu na konkretnych grupach produktowych

Efekt: Możliwość obrony przed spadkiem obrotów na poziomie placówki.

Obniżenie kosztów windykacji w firmie telekomunikacyjnej

Przed: Manualny dobór jednej z 4 strategii windykacyjnej dla danego klienta
Bazujący na 2 prostych kryteriach (kwota zaległości i czas zaległości) oraz intuicji osoby decydującej

Po: Automatyczny proces doboru strategii windykacyjnej bazujący na bardzo wielu kryteriach i maksymalizujący zysk

Efekt: Dla 40% klientów windykacja wewnętrzna okazała się zbędna i nieefektywna; Zyski z odzysków windykacyjnych wzrosły o 20%

Zwiększenie sprzedaży w platformie smartshoppingowej

Przed: Losowy dobór kilku produktów do ekranu przeglądanego przez klienta
Brak podpowiedzi na poziomie globalnym

Po: Automatyczny dobór produktów dostosowanych do profilu klienta

Efekt: Konwersja rekomendowanych produktów na poziomie 30%

Model oceny ryzyka kredytowego dla instytucji finansowej

Przed: Prosty model decyzyjny

Po: Automatyczny monitoring jakości modelu scoringowego
Automatyczna analiza jakości modelu

Efekt: Przy wykorzystaniu zaawansowanych metod modelowania przygotowano model bardziej efektywny niż model podstawowy

Model wrażliwości cenowej

Przed: Prosty model decyzyjny oparty o reguły eksperckie, wykorzystujący
podstawowe dane o kliencie

Po: Automatyczny proces wrażliwości cenowej wskazujący optymalną
cenę produktu, oparty na złożonym algorytmie identyfikującym cenę maksymalizującą zysk

Efekt: Wzrost zysku o 8-12% w zależności od grupy produktów

Zwiększenie skuteczności dosprzedaży w instytucji finansowej

Przed: Prosty model decyzyjny oparty o statystyczny model liniowy
Wykorzystujący dane miesięczne
W oparciu o dane dostępne tylko w jednym departamencie

Po: Automatyczny proces identyfikujący klientów o największej skłonności do zakupu w danym momencie
Maksymalizujący konwersję

Efekt: Wzrost konwersji o 10-20% w zależności od grupy klientów

Doradztwo biznesowe

Rewitalizacja call center sprzedażowego banku

Przed: Wycinkowy; z brakiem kontroli nad jego resztą, Manualny, Z wąskimi gardłami, Bez regularnych raportów, Bez standardów KPI, Bez pełnej struktury organizacyjnej, Niska motywacja pracowników

Po: End-To-End – z pełną kontrolą, Automatyczny proces dzwonienia do klientów; w pełni parametryzowalny
Zarządzalny dzięki jasnej strukturze organizacyjnej; zakresom obowiązków; raportom i standardom
Wysoka motywacja pracowników dzięki wprowadzonym narzędziom; szkoleniom i bieżącym procesom coachingu

Efekt: 10-krotny wzrost wyników sprzedaży – rekordowe wyniki call center sprzedażowego w polskiej bankowości

Wdrożenie sprzedaży kontekstowej w instytucji finansowej

Przed: Dobór kanału kontaktu oparty głównie o zdolności przerobowe poszczególnych kanałów
Jednolita ustandaryzowana komunikacja produktu do wszystkich klientów
Jeden proces sprzedażowy dla wszystkich klientów

Po: Dobór kanałów komunikacji
Prezentacja produktu w kanałach oparta o opis cech tożsamy z profilem klienta
W pełni automatyczny proces dystrybucji lead’ów wraz z profilem komunikacyjnym

Efekt: Zwiększenie konwersji na poszczególnych akcjach od 30% do nawet 300%
Wzrost ogólnego wyniku sprzedaży karty kredytowej o 20%

Reorganizacja firmy usługowej średniej wielkości

Przed: Płaska struktura organizacyjna, przenikające się zakresy zadań, brak systemów motywacyjnych

Po: Efektywna struktura organizacyjna, klarowne zakresy zadań, systemy motywacyjne

Efekt: Większa efektywność działania, szybsza realizacja projektów

Automatyzacja oceny wiarygodności finansowej kontrahentów

Przed: Manualny i czasochłonny proces weryfikacji kontrahentów oparty na indywidualnej i subiektywnej ocenie
Utrudniony dostęp do danych finansowych o kontrahentach
Wykorzystywanie ograniczonych informacji

Po: Automatyczna analiza danych finansowych kontrahenta i wyliczenie najistotniejszych miar i wskaźników oraz limitów kupieckich
Natychmiastowa wiedza na temat aktualnej kondycji firmy
Cykliczny monitoring sytuacji kontrahenta

Efekt: Skrócenie procesu analizy potencjalnego kontrahenta z kilku godzin do kilku minut; Ograniczenie ryzyka finansowego i poprawa płynności finansowej; Wyższa efektywność pracy i obniżenie kosztów operacyjnych;

Współpraca

Spodobały Ci się nasze projekty? Chciałbyś zaproponować własny? Szukasz partnera biznesowego? Napisz!