Realizujemy projekt finansow​any przez NCBiR oraz Unię Europejską.

czytaj więcej

+20

PROJECTS

+50

MODELS

+20

SATISFIED CLIENTS

+100

TERABYTES OF DATA

OUR TEAM.

MEET OUR TEAM

PARTNERSHIPS.

ARTICLES & NEWS.

WE ARE RUNNING A PROJECT.

PROJECT TITLE

“Implementation of research and development work to develop a tool using artificial intelligence algorithms to automatically detect atherosclerotic plaque”.

PROJECT OBJECTIVE

Development of a product innovation in the form of an on-line tool to support the interventionalist’s decision-making during coronary artery bypass grafting, based on intravascular OCT imaging using artificial intelligence and mixed reality (MR), significantly reducing the risk of adverse events in remote assessment, and a range of algorithms for automatic quantitative and qualitative assessment of the coronary vessel wall offline.

PROJECT NUMBER

POIR.01.01.01-00-0091/22

ELIGIBLE EXPENDITURE

8 036 476.82 PLN

CO-FINANCING

5 992 004.08 PLN

TYTUŁ PROJEKTU

„Realizacja prac badawczo – rozwojowych mająca na celu opracowanie narzędzia wykorzystującego algorytmy sztucznej inteligencji automatycznie wykrywającego blaszkę miażdżycową”.

CEL PROJEKTU

opracowanie innowacji produktowej w postaci narzędzia on-line wspomagającego decyzję lekarza interwencyjnego podczas udrażniania naczyń wieńcowych, opartego na obrazowaniu wewnątrznaczyniowym OCT przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji oraz mieszanej rzeczywistości (MR), istotnie redukując ryzyko wystąpienia zdarzeń niepożądanych w ocenie odległej oraz szeregu algorytmów do automatycznej oceny ilościowej i jakościowej ściany naczynia wieńcowego w trybie offline.

NUMER PROJEKTU

POIR.01.01.01-00-0091/22

WYDAKI KWALIFIKOWANE

8 036 476.82 PLN

DOFINANSOWANIE

5 992 004.08 PLN